FASCIA COLLEGE start wetenschappelijk onderzoek met UGent

Home » Nouveautés » FASCIA COLLEGE start wetenschappelijk onderzoek met UGent

Gepubliceerd op 9 januari 2024

Changing trunk muscle activation in patients with recurrent low back pain in remission: a randomized controlled trial. 

Een onderzoek naar terugkerende lage rugklachten, in samenwerking met UGent.   Het onderzoek richt zich op de verandering van rugspier-activatie bij patiënten met terugkerende opstoten van rugpijn.

Er wordt gekeken naar de impact van de volgende 3 behandelmethodes op de klachten: 

 • Sensorimotorische rugschool (UGent) 
 • Sensoriële rugschool (Fascia College – Danis Bois) 
 • Algemene rugoefening  

Het doel is om na te gaan welke impact deze 3 behandelmethodes hebben op de activering van bepaalde rugspieren die belangrijk zijn bij het in stand houden van de rugklachten.  

Het is namelijk zo dat er wetenschappelijk bewijs is dat de rugspieren anders werken eens de persoon episodes van rugpijn heeft gehad. En mogelijks ligt dat veranderde spier-activatiepatroon aan de basis van volgende opstoten.
Het doel van het onderzoek is om na te gaan of ,en welke, effecten er zijn van verschillende soorten oefentherapie op dat spier-activatiepatroon. 

En daarvoor zoeken we 60 personen die zin hebben om een belangrijke bijdrage te leveren aan de wetenschap!

Wie weet bent u er wel één van of zijn er patiënten in uw praktijk die voldoen aan onderstaande criteria.

Criteria voor deelname:

 • M/V/X – 18-65j oud  
 • BMI < 30 
 • Terugkerende lage rugpijn, maar nu in remissie zijn (op dit moment geen klachten hebben) 
 • Minstens 2 episodes per jaar 
 • De opstoot duurt minstens 24u, met een pijnscore van minstens 2/10, met invloed op het dagelijks functioneren. 
 • Minstens 1 maand voor en 1 maand na de opstoot pijnvrij (pijnscore lager dan 2/10, geen invloed op ADL) 
 • De eerste episode is tenminste 6 maanden geleden. 
 • de pijn komt vooral op bij het naar voor buigen.
  Pijn bij beweging in andere richtingen kan ook maar het moet wel vooral bij het naar voor buigen zijn.
  Wanneer u niet naar voor buigt, hebt u ook beduidend minder of zelfs geen pijn. 
 • U bent NIET vertrouwd met de oefentherapie van de fasciatherapie Methode Danis Bois.
   

Hebt u na het lezen zin om mee te werken?

Een kort mailtje naar Dominique volstaat. Ook als u twijfelt of u in aanmerking komt om deel te nemen, kan u dat met haar bespreken.

dominique.bourgeois@fascia.be.

Wat kan u verwachten? 

Het gaat om een uitgebreid onderzoek dat, met de voorbereidingstijd inclusief, 5u na elkaar in beslag neemt: 

Voorbereiding: 

 •  elektrodes en bewegingssensoren worden op uw rug- en buikspieren geplakt.. Deze meten de spieractiviteit en de bewegingen van specifieke zones van je rug. Ze worden geplaatst door de onderzoekers in het labo.  
 • Plaatsing van 4 fine wire elektrodes in de rugspieren: dit zijn draadelektroden die door middel van een naald in de spier ingebracht worden. Deze meten de specifieke activiteit van uw diepe stabiliserende rugspieren.
  Ze worden geplaatst door een arts. De plaatsing zelf kan gevoeld worden als een kleine prik, en nadien kan mogelijks een drukkend gevoel ervaren worden. Dit gevoel verdwijnt na een korte tijd.

Het eigenlijke onderzoek bestaat uit 3 onderdelen: 

 1. U wordt aan een aantal testen onderworpen worden om te bepalen op welke manier de rugspieren werken. De testen zijn zeer eenvoudig en door iedereen uit te voeren, ook als u rugpatiënt bent! Het gaat bv. om reiken naar een punt vanuit stand en vanuit zit; uw arm heffen op het moment dat er een signaal wordt gegeven.
 2. Daarna is er een interventie van 30 min. met 1 van de 3 behandelmethodes. 

                                  een oefensessie rond sensorimotorische rugschool (Ugent )
                                  OF
                                  een oefensessie sensoriële rugschool ( Fasciatherapie mDB) 

                                  OF
                                  een algemene oefening
 

         3.  Na de oefensessie herhaalt u dezelfde testen als eerder om na te gaan wat de impact is van de

               interventie op de werking van de rugspieren.  

​              Tussendoor is een korte  pauze voorzien waarin u iets te eten en te drinken aangeboden krijgt. 

 Afronding: 

Na het onderzoek worden alle elektrodes (kleef- en naaldelektrodes) verwijderd en bent u vrij om te vertrekken.
 

Vragen 

Zijn er RISICO’S aan verbonden? 

Nee.Het hele onderzoek is goedgekeurd door een ethische commissie. Het plaatsen van de kleefelektrodes en bewegingssensoren wordt gedaan door ervaren onderzoekers
Het plaatsen van de draadelektrodes wordt door een arts uitgevoerd.  

Doet het pijn? 

Tijdens en/of na het plaatsen van de draadelektrodes is er een kleine kans op licht ongemak: soms wordt een lichte druk ervaren, de spanning in de spieren kan tijdelijk wat verhoogd zijn, soms komen er enkele lichte parasympathische reacties op (warmer krijgen, wat licht in het hoofd…).Dit zijn allemaal onschuldige effecten die van tijdelijke aard zijn en het onderzoek niet beïnvloeden. U krijgt de tijd om te wennen en te bewegen met de elektrodes aan uw lichaam, vooraleer de testen starten.
U kan de onderzoekers ten allen tijde inlichten over wat u ervaart. Ze zijn er om u  te helpen en het u zo comfortabel mogelijk te maken.

Na de testen een tweede keer te hebben  doorlopen,, worden alle elektrodes verwijderd. Het verwijderen van de draadelektrodes gebeurt door de onderzoekers en kan licht gevoeld worden. Dit verdwijnt ook direct nadat de elektrode is verwijderd. 

Zijn de testen haalbaar voor mij als rugpatiënt zonder pijn te hebben? 

De testen zijn ontworpen om rugspieractiviteit te kunnen uitlokken en registreren. Ook al bent u  een rugpatiënt, deze taken kan u  perfect uitvoeren. Indien u toch wat last zou hebben, kan u meteen de onderzoekers verwittigen. 

Om welk soort oefensessies gaat het? 

De interventies zijn behandelingen die op dit moment in de praktijken van kinesitherapeuten en fasciatherapeuten op dagelijkse basis worden toegepast  Ze hebben klinisch al bewezen  dat ze werken.  

Mag ik na afloop met de wagen rijden? 

U kan na afloop van het onderzoek zelfstandig met de wagen rijden. 

Is er een vergoeding voorzien? 

Tijdens de pauze van het onderzoek wordt u een drankje en iets om te eten aangeboden.
Na afloop van het onderzoek ontvangt u waardebon, aangeboden door Ugent en het Fascia College als blijk van waardering voor uw medewerking.  Ook uw parkeerticket wordt vergoed. 

En last but not least: de eeuwige dankbaarheid van het onderzoeksteam dat zonder uw medewerking geen wetenschappelijk onderzoek kan doen. 

Deelnemen?
Neem dan contact op met Dominique.Bourgeois@fascia.be

 

 

 

 

 

 

 


Andere

Nieuwsitems

NIEUWSITEMS
The Bone is Fascia, by Stephen Levin

Bone is a specialized condensation of calcium salts within the fascia. Check out the video. Tensegrity tower of driftwood by Bruce Hamilton The hidden allies of our organism The ARTE fascias...


12 januari 2020
Lees meer
NIEUWSITEMS
Fascia: Wat is er de afgelopen 10 jaar gebeurd in anatomisch onderzoek?

Fasciaresearch biedt grensverleggende inzichten en opent vernieuwende therapeutische wegen voor de kinesitherapeut. Fasciatherapie is de therapeutische toepassing van wetenschappelijke vaststellingen ...


13 mei 2020
Lees meer

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons cursusaanbod en relevante informatie over fasciatherapie