Fasciatherapie

Home » Fasciatherapie

Fasciatherapie methode Danis Bois (mDB) betreft een globale benadering van het lichaam.

Fasciatherapie mDB breidt zich verder uit dan enkel de anatomische benadering van de fascia’s of het bindweefsel. Zeer specifiek aan deze therapie is de kennis van de interoceptieve kwaliteiten van de fascia’s waardoor de patiënt via ‘awareness’ en bewustzijn wordt betrokken bij de behandeling.

Hierdoor is Fasciatherapie mDB een specifieke behandelings- en begeleidingsvorm voor pijn, bewegings- en functioneringsstoornissen van zowel fysieke en/of psychische aard waarbij de patiënt op een specifieke manier bewust betrokken wordt.

De methode is gebaseerd op de recentste wetenschappelijke modellen binnen het onderzoeksdomein van fascia omtrent het ontstaan en onderhouden van klachten. De klinische toepassing werd ontwikkeld door prof. em. Danis Bois aan de Universidade Fernando Pessoa (Porto).

Binnen deze fasciatherapie maken we gebruik van manuele fasciale technieken, sensoriële oefentherapie en introspecties. Daarbij bieden we de patiënt, door middel van een specifieke pedagogie, efficiënte oplossingen voor zijn probleem aan.

Als fasciatherapeut sla je ook een brug tussen de zuiver fysieke en de psychische benadering van klachten door rekening te houden met de lichamelijke, fysiologische en psycho-emotionele factoren van de aandoening.

Fasciatherapie is toepasbaar binnen de gezondheids- en de welzijnszorg. Naargelang het accent in de zorg spreekt men van fasciatherapie, somato-psychopedagogie en perceptieve pedagogie

<< Fasciatherapie mDB : ga voor je gezondheid, zorg voor lichaam en geest >>

Ons lichaam en onze geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar in onze Westerse maatschappij worden ze meer dan ooit gescheiden en apart behandeld.

Fasciatherapie mDB wil deze natuurlijke connectie terug herstellen door het aanbieden van ervaringsgerichte en wetenschappelijk onderbouwde trainingen die vertrekken vanuit een lichaam-geest eenheid.
We richten ons op het verwerven van meer kennis over onze lichamelijke reacties/gedragingen en meer verbondenheid met ons eigen lichaam en haar innerlijke kracht.

Zowel de interne communicatie van het lichaam als de externe communicatie worden aangewend om het stressniveau te reguleren, de graad van lichamelijke en psycho-emotionele aanpasbaarheid te verhogen en het welzijn te verbeteren. Dit stelt een individu in staat om de wijsheid van zijn/haar lichaam te gebruiken in het dagelijks leven en in de relaties met anderen.


<< fasciatherapie mDB : een unieke therapeutisch-filosofische visie >>

De fasciatherapie is daarmee uitgegroeid tot een totaal nieuwe persoonsgebonden benadering. Ze is gebaseerd op de unieke werking van het lichaam met zijn invloed op het functioneren van de persoon, zowel motorisch, psychisch als gedragsmatig.

Het is daarom dan ook niet toevallig dat het therapeutisch denken en de behandelingsopstelling van de fasciatherapie tegemoet kunnen komen aan nieuwe problemen waar de geneeskunde momenteel mee geconfronteerd wordt. Onder andere daardoor is het medisch korps de fasciatherapie zeer genegen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons cursusaanbod en relevante informatie over fasciatherapie