fbpx

Basisopleiding

Home » Basisopleiding

Op deze pagina vindt u informatie met betrekking tot de basisopleiding fasciatherapie.

De basisopleiding fasciatherapie omvat 24 modules/seminaries van 3 dagen verspreid over 3.5 jaar en is onderverdeeld in 3 modules. Elke cyclus dient volledig doorlopen te worden om over te kunnen gaan naar de volgende cyclus.

 • Cyclus 1: 14 modules fasciatherapie- somatologie
 • Cyclus 2: 3 modules fasciatherapie- pulsologie
 • Cyclus 3: 7 modules somato- psychopedagogie

Cyclus 1: fasciatherapie- somatologie

In de opleiding fasciatherapie- somatologie staan acute en chronische klachten van het locomotorisch stelsel en van craniale en viscerale pijn centraal. De doelstelling is het aanleren van manuele fasciale technieken en bewegingsleer volgens de principes van de methode Danis Bois. Dit resulteert in het vrij maken van gewrichten en weke delen, het herstellen van bewegingsstoornissen en het optimaliseren van de bewegingskwaliteit. Het opheffen van fasciale spanningen met circulatiestoornissen en pijn komen eveneens aan bod. Functionele stoornissen waarmee somatische klachten gepaard gaan:

 • Osteo- articulaire, digestieve en respiratoire stoornissen
 • Aandoeningen van de grote systemen: neurovegetatief, neurovasculair, neuro-endocrien en het immunitair systeem
 • Duizeligheid, hoofdpijn, slaapstoornissen,…
 • Toestand van chronische vermoeidheid
 • Senso- motorische stoornissen: tonus, evenwicht en coördinatie
 • Stoornissen van de cognitie: aandacht, waarneming, intentie en geheugen

Cyclus 1 biedt skills en tools, specifiek aan de methode, om in de praktijk mee aan de slag te gaan. De opgedane theoretische kennis en praktische bekwaamheid zal geëvalueerd worden tijdens seminarie 14.

Cyclus 2: fasciatherapie- pulsologie

De doelstelling is het aanleren van manuele technieken en oefentherapie om de fysiologische werking van het circulatiesysteem van hoge druk (arterieel), lage druk (veneus en lymfatisch) en zeer lage druk (interstitieel en microcirculatie) te optimaliseren en te harmoniseren. Deze vinden hun praktische toepassing bij:

 • Oedeem en veneuze stases
 • Doorbloedingsstoornissen
 • Stases van interstitieel vocht
 • Zenuwafknelling
 • ...

Er is een evaluatie voorzien op het einde van deze cyclus.

Cyclus 3: somato- psychopedagogie

Somato-psychopedagogie: aanleren van perceptieve en aandachtstechnieken, coaching en counseling. Deze benadering bewijst zijn nut indien de psycho-emotionele factor een optimaal herstel afremt of verhindert. Hier integreren we het psycho-emotionele niveau van de aandoening in de technieken die u hebt verworven in de twee eerste modules. Deze technieken lijken efficiënt bij lichamelijke klachten waarbij stressgebonden of persoons- gebonden factoren een rol spelen. Ze kunnen ook worden toegepast bij een efficiënte behandeling van de collateral dammage in geval van zware pathologieën of bij palliatieve zorgen.

Somato- psychopedagogie is een persoonsgebonden benadering gebaseerd op de unieke werking van het lichaam met invloed op het functioneren van de persoon; fysisch, psychisch en gedragsmatig.

S-PP kan beschouwd worden als een leerproces; het aanleren van perceptieve vaardigheden die kunnen leiden tot persoonlijke ontwikkeling (bij jezelf) en die een educatief/ pedagogische en therapeutisch effect hebben (bij anderen).

De doelstelling van S-PP is via het aanleren van perceptieve vaardigheden komen tot persoonlijke ontwikkeling; coherentie ontdekken tussen wie je bent en wat je doet, coherentie tussen wat je voelt en wat je communiceert en coherentie tussen je potentieel en je acties. Je leert in contact te komen met je lichaam en met jezelf. (embodied presence) Het educatief/ pedagogisch effect van S-PP heeft als doel via het lichaam tot een gedragsverandering te komen; een perceptieve- cognitieve transitie.

Het therapeutisch effect heeft zijn nut bij:

 • Gezondheidsproblemen omvat in module 1 en 2 met verdieping van o.a. MUS, stress, posttraumatisch stresssyndroom, pijnklachten,…
 • Herwinnen van vitaliteit
 • Emotionele stoornissen; angststoornissen, kinesiofobie,..
 • Psychisch moeilijke periode; rouw, depressie, collateral dammage bij zware pathologiën
 • Laag of negatief zelfbeeld
 • Gebrek aan zingeving

De tools en skills aangeleerd tijdens module 1 en 2 krijgen meer diepgang zodat we via het lichaam komen tot een gedragsverandering bij de persoon. Body awareness, movement awareness, self awareness en consciousness in manuele technieken, bewegingssessies en het gesprek resulteren in een zintuiglijke waarneming (specifieke aandacht, specifieke perceptie, specifieke attitude) met subjectieve interne resonantie. Het wordt een waarneming die existentiële betekenis krijgt.

Er is een integratie en evaluatie voorzien tijdens het laatste seminarie.

Bij een geslaagde afronding van de basisopleiding ontvangt de cursist een diploma fasciatherapie en tevens een getuigschrift Somato- psychopedagogie.

Praktische informatie

Locatie
Oude Abdij, Drongenplein 26/27, 9031 Gent
Mogelijkheid tot overnachting: reservatie@oudeabdij.be
Reservaties dienen 14 dagen voor aanvang van het seminarie te gebeuren.
De kamersleutel kan op de dag van aankomst afgehaald worden op het secretariaat tussen 8u30 en 19u30.

Uren
Donderdag en vrijdag van 9u30 tot 13u en van 14u15 tot 18u15.
zaterdag van 9u tot 13u en van 14u15 tot 17u.

Prijs: "zie inschrijfformulier"
Syllabus inbegrepen
Koffie/thee pauze inbegrepen
Mogelijkheid om gebruik te maken van KMO portefeuille

Meer weergeven »

Aanbod basisopleiding

Basisopleiding

SJ2024-2025 - Basisopleiding promotiegroep 2024 (start oktober 2024)

Meer informatie
Basisopleiding

Basisopleiding promotiegroep 2023

Meer informatie
Basisopleiding

Basisopleiding promotiegroep 2022

Meer informatie
Basisopleiding

Basisopleiding promotiegroep 2021

Meer informatie
Basisopleiding

Basisopleiding Promotiegroep 2020

Meer informatie
Basisopleiding

Basisopleiding Promotiegroep 2019

Meer informatie

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons cursusaanbod en relevante informatie over fasciatherapie