Handgrepen en hun toepassingen in de SPP met het onmiddellijk en post-onmiddellijk gesprek (PV2021_03)

Inloggen Registreren

Log in om in te schrijven, of maak een nieuw account aan.


OPGELET owv. COVID-19 maatregelen nieuwe locatie :  Hotel Nazareth (Gent)  –  en is het aantal inschrijvingen beperkt!

Er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar .

 

Tijdens deze zeer praktijkgerichte permanente vorming zullen Isabel De Keyser en Philippe Rosier dieper ingaan op de somato-psychopedagogische aanpak eigen aan fasciatherapie: van het veroorzaken van effecten tot verandering van zijnstoestand, van bewustwording van effecten tijdens het gesprek in het onmiddellijke tot betekenisgeving in het post-onmiddellijk gesprek. Het is de bedoeling dat je na het seminarie niet alleen meer inzicht hebt gekregen in de theoretische concepten van de somato-psychopedagogie, maar vooral dat je ze hebt leren toepassen in de praktijk en dat je duidelijke protocollen meekrijgt waarmee je in je eigen praktijk aan de slag kan gaan.
Eén van de specifieke eigenschappen van fasciatherapie is het feit dat ze effecten veroorzaakt die verder gaan dan louter een impact op het locomotorisch systeem.

Dit vormt mede de identiteit van de fasciatherapie. Via globale fysiologische reacties en de spiraal van het gevoelige (Bois, 2010) kan de patiënt of de persoon die we begeleiden in contact komen met zijn interioriteit. Hij/zij beleeft een nieuwe zijnstoestand in een extra-dagelijkse situatie. Het bewust worden van de waargenomen effecten tijdens de behandeling kan de start vormen van een transformatieproces, waarbij deze zijnstoestand betekenis en consistentie krijgt in het dagelijks leven van de betrokkene.

De praktijk leert ons dat voor meerdere fasciatherapeuten onder ons het begeleiden van dit transformatieproces nog niet evident is. Ze voelen zich competenter in het veroorzaken van effecten tijdens hun manuele behandelingen, bewegingssessies of introspecties dan in het begeleiden van het transformatieproces op zich.

De vragen en opmerkingen die vaak terugkeren zijn: “hoe weet ik als therapeut dat de zijnstoestand van mijn patiënt verandert?” of “hoe kan ik mijn patiënt bewust maken van deze verandering van zijnstoestand en hem dat laten verwoorden?” en ook “ik voel me niet zeker in het post-onmiddellijk gesprek, ik twijfel of ik wel de juiste vragen stel, ik blokkeer dan en ontwijk het post-onmiddellijk gesprek.”

Dit seminarie vormt het eerste van een drieluik waarvan Danis Bois zelf, in het najaar 2021, de eerste fase van het transformatieproces zal toelichten: van effecten tot de spiraal van het gevoelige. Eve Berger, 30 jaar lang de rechterhand van Danis Bois en co-creator van de somato-psychopedagogie, zal de laatste fase komen doceren: het omzetten tot actie in het dagelijks leven. Deze permanente vorming is ook voorzien voor dit najaar. (zie verder in overzicht)

Dr. Philippe Rosier

Licentie in de kinesitherapie en motorische revalidatiewetenschappen (KULeuven) Certificaat in “Kritische Ontwikkelingsbegeleiding”, volgens Hendrickx Diploma fasciatherapie Postgraduaat (gelijkgesteld aan DESS) in “Perceptiepedagogie van de beweging”, Universidade Moderna de Lisboa, Portugal Master in de psychopedagogie, Universidade Moderna Lisboa Doctor in de Sociale Wetenschappen, optie psychopedagogie, Universidade Fernando Pessoa, Porto

Isabel De Keyser

Licentie in de kinesitherapie en motorische revalidatiewetenschappen (KULeuven) Diploma in manuele therapie van de KUL Diploma in bekkenreëducatie van de Universiteit RUG en UIA Certificaat in “Kritische Ontwikkelingsbegeleiding”, volgens Hendrickx Diploma fasciatherapie Universitair Postgraduaat “Kunst en therapie van de beweging”, Universidade Moderna de Lisboa, Portugal

Details

« Vorige