Privacy Policy

Home » Privacy Policy

VZW ELB hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw gegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VZW ELB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR).

Dit is de privacyverklaring van vzw ELB Fascia College, gevestigd aan Anjelierenstraat 4, 3590 te Diepenbeek – België, ingeschreven bij Kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer BE0458.201.175.

vzw ELB Fascia College is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

vzw ELB Fascia College
www.fascia.be.
Anjelierenstraat 4
3590 Diepenbeek
info@fascia.be  –  admin@fascia.be

+32 456 05 51 96

Contactpersoon

Norhen Gmati-Trabelsi – Office administration –  is de Functionaris Gegevensbescherming van vzw ELB Fascia College. Zij is te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als u wilt deelnemen aan een opleiding of cursus van vzw ELB hebben wij van u bepaalde persoonsgegevens nodig.
Zoals u van vzw ELB mag verwachten zullen wij uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan en houden wij bij VZW ELB zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR).

Binnen dit document informeren we waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en op welke wijze wij dit doen. Tevens kunt u vinden op welke wijze u invloed kunt uitoefenen op de gegevens die wij van u hebben verzameld.

Vanwege de veranderende wetgeving en onze dynamische organisatie behouden wij het recht de privacyverklaring aan te passen wanneer dit nodig is. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kunt u vinden op onze website.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Vzw ELB Fascia College verwerkt uw persoonsgegevens met het doel om u zo goed mogelijk te kunnen informeren en onderwijzen. We zullen dan ook nooit meer gegevens vragen binnen het volledige registratieproces dan nodig.

Aanmelden voor een cursus of opleiding via de website of app
De gegevens die wij verwerken wanneer u zich aanmeldt voor een cursus of opleiding van ELB zijn:

 • Voornaam – Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres + eventueel praktijkadres
 • Postcode – Woonplaats – land
 • Geslacht – Geboortedatum
 • rijksregisternummer
 • Studiegegevens

Naast de bovenstaande gegevens zullen, wanneer u bij ons ingeschreven staat,  ook een klant- en debiteurnummer worden aangemaakt en wanneer nodig aangepast of verwerkt worden. Ook zullen wij betalingsgegevens van u verwerken en wijzigen.

Het e-mailadres dat het individu doorgeeft aan het secretariaat van de VZW ELB wordt gebruikt voor het versturen van informatieve nieuwsbrieven met betrekking tot opleiding, navorming of activiteiten georganiseerd vanuit VZW FFBNL. Het individu kan zich ten allen tijde uitschrijven voor deze nieuwsbrieven door onderaan bij deze briefmailing aan te geven dat men zich wenst uit te schrijven.

De persoonsgegevens die de student fasciatherapie – student perceptieve pedagogie – student somatopsychopedagogie of fasciatherapeut (hierna allen vermeld als het individu) doorgeeft aan het secretariaat van VZW ELB, verschijnen – mits toestemming van deze personen – op de website www.fascia.be onder het luik “zoek een therapeut”. Hierbij kan het individu zelf aangeven welke gegevens hij op www.fascia.be wenst te zetten. Het individu kan te allen tijde aangeven of hij al dan niet in het therapeutenregister wil verschijnen.

VZW ELB geeft wel na elke activiteit een lijst met geaccrediteerde kinesitherapeuten door aan Pro-Q- Kine (organisatie voor Kwaliteitsbevordering en accreditatie in de kinesitherapie in België – www.PQK.be ) zodat deze accreditatiepunten kunnen toekennen aan de individuen in kwestie. Deze lijst bevat de naam- en voornaam en het PQK-erkenningsnummer van de geaccrediteerde individuen.

Informatie aanvraag via onze website

Wilt u informatie ontvangen via ons contactformulier op de website? We vragen dan een beperkt aantal gegevens, te weten:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Nieuwsbrief

Wanneer u zich registreert voor ontvangst van onze nieuwsbrief via onze website hebben wij alleen een e-mailadres en een naam van u nodig. Wanneer u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan kunt u in iedere naar u verstuurde nieuwsbrief onderaan aangeven dat u zich uit wil schrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief. U kunt hiervoor ook contact opnemen via de contactpagina.

Minderjarig

Wij doen het uiterste om geen gegevens te verzamelen van minderjarigen zonder dat daar toestemming voor is van ouder(s)/ voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via admin@fascia.be zodat de informatie verwijderd kan worden.

Wat is het doel van de gegevens verwerking?

Het verwerken van de gegevens die u ons aan ons verstrekt gebeurt uiterst zorgvuldig. We verwerken uw gegevens met een aantal redenen:

 • Dienstverlening en informeren
 • Marketing activiteiten binnen het domein van fasciatherapie
 • Analyse – rapporteren
 • Wettelijke verplichting

Dienstverlening en informeren

VZW ELB heeft overzicht van de persoonsgegevens met het oog op de dienstverlening die zij moet kunnen geven aan het individu. Als cursist, geïnteresseerde of klant van vzw ELB Fascia College willen we u optimaal van dienst kunnen zijn. Wij willen graag efficiënt communiceren met u om te zorgen dat u de juiste informatie van ons ontvangt wanneer u bij ons staat ingeschreven voor een cursus of opleiding.
Ook informeren we u graag over uw inschrijving, contact met ons en/ of status van een cursus.
Informeren doen we wanneer u bent ingeschreven voor een cursus maar ook op algemene vraag via bijvoorbeeld onze nieuwsbrief of ons (hardcopy en online) magazine. Wanneer u deze niet meer wenst te ontvangen kunt u zich op ieder moment afmelden.

Marketing activiteiten

Om goed onderwijs te kunnen bieden en de juiste sprekers voor u te kunnen presenteren zullen wij onze cursussen en opleidingen op juiste wijze in de markt moeten zetten. Hieraan zijn marketingactiviteiten gekoppeld. Deze marketingactiviteiten kunt u vooral verwachten in de vorm van onze nieuwsbrief, magazine en sociale media kanalen. Via deze informatiebronnen informeren we u ook om onze cursussen voor te stellen. Hiervoor gebruiken en verwerken wij alleen de uiterst noodzakelijke gegevens. Dit zijn dus naam en (e-mail)adresgegevens.
Uw telefoonnummer zal door vzw ELB nooit gebruikt worden voor marketingactiviteiten.

Analyse en rapportering

Wij blijven het onderwijs en de service die wij bieden ontwikkelen en optimaliseren. Om dit te kunnen doen vragen wij regelmatig naar de mening van onze cursisten. De mening van onze cursisten is belangrijk en van essentieel belang voor onze werking. Deze mening van onze cursisten vragen wij doormiddel van het invullen van evaluatieformulieren die na afloop van onze cursus worden toegestuurd. De evaluatie kan eventueel ook anoniem worden ingevuld.

Hoe gaan we om met de beveiliging van uw gegevens?

Vzw ELB doet het uiterste om uw gegevens veilig te bewaren en te verwerken. De gegevens die wij verwerken zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers van vzw ELB Fascia College, die vanuit hun functie hier toegang voor hebben. Om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen nemen wij zowel fysieke, organisatorische als softwarematige maatregelen. Hierbij kunt u onder andere denken aan wachtwoorden op onze systemen en het adequaat inrichten van onze software.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens voor zover noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor we uw gegevens verwerken. Vanuit onze registers zijn we verplicht om de gegevens van uw inschrijving minimaal vijf (5) jaar lang te bewaren.
Mocht u uw gegevens uit ons systeem verwijderd willen zien dan horen wij dat natuurlijk graag. We zullen de gegevens die u wenst te verwijderen dan voor u uit het systeem verwijderen.

Worden gegevens voor ELB opleidingen verwerkt door derden?

Vzw ELB maakt binnen haar bedrijfsvoering gebruik van de diensten van derden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld onze website. Met de partijen waarmee we samenwerken en die gegevens verwerken die u aan vzw ELB heeft verschaft, hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten.
Uw gegevens worden niet verkocht of aangeboden aan derden. Alleen wanneer vzw ELB hiertoe wettelijk verplicht is (denk hierbij aan bijv. politieonderzoek) zal vzw ELB gegevens aan derden beschikbaar stellen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vzw ELB gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vzw ELB gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie kunt u vinden in onze cookieverklaring.

hCaptcha

Wij maken gebruik van de hCaptcha anti-bot service (hierna te noemen “hCaptcha”) op onze website. Deze service wordt geleverd door Intuition Machines Inc., een Delaware US corporatie (“IMI”). hCaptcha wordt gebruikt om de ingevulde gegevens op onze website (zoals op een login pagina of contactformulier) te controleren of deze is ingevuld door een persoon of een geautomatiseerd programma. Om dit mogelijk te maken analyseert hCaptcha het gedrag van de website gebaseerd op verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch wanneer er een pagina of een deel van een pagina wordt bezocht waar hCaptcha actief is. Voor de analyse evalueert hCaptcha verschillende informatie (bijv. IP adres, hoelang de bezoeker op de website is, of muis bewegingen gemaakt door de bezoeker). De gegevens die verzameld worden tijdens deze analyse worden doorgestuurd naar IMI. hCaptcha’s analyses in de “onzichtbare modus” worden mogelijk geheel in de achtergrond uitgevoerd. Website bezoekers worden niet geïnformeerd dat een dergelijke analyse plaats vindt als de gebruiker geen uitdaging wordt getoond. Gegevensverwerking is gebaseerd op Art, 6(1)(f) van de GDPR (DSGVO): de website- of mobiele-app-operator heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn site tegen misbruik van automatisch crawlen en spam. Voor meer informatie over hCaptcha en IMI’s privacy beleid en gebruiksvoorwaarden kunt u de volgende links gebruiken: https://hcaptcha.com/privacy/ en https://hcaptcha.com/terms.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

In de GDPR zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Zo heeft u altijd het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te laten wissen, een beperking van verwerking aan te vragen en kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten dan vragen we u dit verzoek per e-mail te versturen naar admin@fascia.be of per post naar:

Vzw ELB – Fascia College
Anjelierenstraat 4
3590 Diepenbeek
admin@fascia.be  

+32 456 05 51 96

Vermeld bij het verzoek altijd uw naam, adres en contactgegevens. We zullen u altijd een bevestiging sturen van de aanpassing/verwijdering van uw gegevens.

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen via info@fascia.be.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons cursusaanbod en relevante informatie over fasciatherapie